Legendary Grandmaster

noimi

Kentaro Matsushita, Tokyo, Japan